Maximera likviditeten!

För att säkerställa en stark betalningsförmåga för ditt företag är det viktigt att ha full koll på likviditeten. Advantiq delar här några användbara tips som hjälper dig att få grepp om och optimera din likviditet.
2024-01-09
  1. Upprätta en budget

Oavsett företagets storlek är en likviditetsplan eller budget en ovärderlig tillgång. Det ger dig möjlighet att förutse och planera för kommande kapitalbehov. Komplettera din löpande planering genom att ha kontroll på skatte- och momsdatum samt de belopp som ska betalas.

  1. Analysera din kassalikviditet

Balansräkningen är central när du vill analysera likviditeten. Fokusera särskilt på nyckeltalet kassalikviditet, som visar företagets omedelbara betalningsförmåga av kortfristiga skulder. En god kassalikviditet ligger vanligtvis mellan 100-150 procent.

  1. Optimera din kassacykel

Kassacykeln, tidsperioden mellan råmaterialinköp och erhållen betalning, är avgörande. Genom att optimera kassacykeln ökar du effektiviteten, stabiliserar kassaflödet och förbättrar likviditeten. Kassacykeln består av lagringstid, kundkredittid och leverantörskredittid.

Lagringstid: Sträva efter kortare lagringstid för att snabbt omsätta lager och återfå investerade pengar.Kundkredittid: Optimera betalningstiden från dina kunder för att säkerställa mer likvida medel, men var försiktig med för stora förändringar som kan påverka kundrelationer.Leverantörskredittid: Försök förhandla fram längre kredittider med leverantörer för att behålla likvida medel längre.4. Kapa Kostnader

En vanlig åtgärd för att förbättra likviditeten är att granska och eventuellt minska kostnader. Förhandla ned priser på inköp för att ytterligare optimera ditt företags ekonomi.

  1. Var beredd på oförutsägbara händelser

Budgetera för en buffert för att möta oväntade händelser och eventuella ökade kostnader. En buffert ger trygghet och flexibilitet i oväntade situationer.

  1. Sälj av onödiga tillgångar

Granska din tillgångsportfölj och sälj eventuella outnyttjade tillgångar, som lager eller anläggningstillgångar. Detta kan bidra till att förbättra likviditeten och frigöra resurser.

För skräddarsydd rådgivning och stöd kring att optimera din likviditet, kontakta Advantiq idag. Vi är här för att maximera din företagsekonomiska framgång!