Framtiden

AI, Hållbarhet & Gen Z: Insikter för 2024 och framåt
2024-01-10

Hållbarhetsredovisning — Mer än "bara" en miljöfråga

Vår reflektion över 2023 och framtiden pekar på att hållbarhetsredovisning, trots sitt namn, sträcker sig bortom enbart miljöfrågor. I takt med nya lagkrav och EU-direktiv ställs företag inför utökade krav att integrera hållbara och ansvarsfulla affärsstrategier. Detta omfattar inte bara miljöaspekter utan inkluderar även sociala, organisatoriska och ekonomiska dimensioner.

Hållbarhetsredovisning har som övergripande mål att påverka, utveckla och leda företagens långsiktiga hållbarhetsarbete. Att avstå från att etablera en systematisk hållbarhetsredovisning innebär en risk för att företaget hamnar på efterkälken i en marknad som ständigt utvecklas. Detta kan i förlängningen äventyra företagets långsiktiga överlevnad.

AI-lösningar effektiviserar redovisnings- och revisionsbranschen

Att skicka pdf-filer som e-faktura eller skanna fysiska kvitton är inte längre framtiden. Inom de kommande åren förutspår vi en fullständig automatisering och digitalisering av alla redovisningsprocesser. Papperskvitton blir enbart en del av den historiska bokföringen.

Framtidens AI-lösningar inom redovisnings- och revisionsbranschen kommer erbjuda:

✅ Automatiserad bokföring och rapportering

✅Realtidsanalys och prediktiva prognoser

✅ Interaktiva verktyg - exempelvis direkt chatt med ditt bokslut

Även om AI-lösningar kan generera snabba svar kommer beslutsfattandet fortsatt att bygga på mänskliga erfarenheter, moral och förmåga att fatta välgrundade beslut. AI blir inte en ersättare utan en medarbetare som möjliggör analysen av stora datamängder och insikter. Effektiviseringen av tidskrävande administration och manuell datainsamling frigör tid för rådgivning som kan effektivisera och utveckla affärsverksamheten.

Dagens AI befinner sig i en gråzon utan tydliga regler och direktiv. Förvänta dig dock att detta kommer att förändras inom de närmsta åren och potentiellt påverka våra framtida förväntningar på AI.

Gen Z — Starka värderingar och "quiet quitting"

Generation Z, även känd som Gen Z, är en generation uppväxt med hela världens information i bakfickan. Födda från slutet av 90-talet till början av 00-talet i det globala och digitaliserade samhället.

Den nya generationen yrkesverksamma, särskilt Gen Z, önskar att deras arbetsgivare delar deras värderingar. Nästan 4 av 10 i Gen Z avvisar arbetsuppgifter på grund av etiska bekymmer och tackar nej till jobberbjudanden från arbetsgivare som inte står i linje med deras värderingar.

Ett tydligt exempel är den globala trenden "quiet quitting", där anställda väljer att stanna kvar hos sina arbetsgivare men utför arbetsuppgifterna med minimal ansträngning. Detta är ofta en konsekvens av organisatoriska problem och en känsla av bristande respekt eller uppskattning. Arbetsgivare som inte uppfyller de värderingar som förväntas av deras anställda kommer att ha svårt att attrahera talang och uppfattas som en attraktiv arbetsplats.

Vad händer sen då?

Vi befinner oss vid starten av en ny teknologisk era, liknande industrialismen på 1800-talet, elektriciteten på 1900-talet och digitaliseringen från 1970-talet. Även om vi inte exakt vet vad detta innebär, kan vi dra slutsatser från de insikter vi har fått hittills och identifiera några övergripande trender.

Nya lagar och direktiv, särskilt kring hållbarhetsrapportering, främjar en alltmer transparent marknad, vilket tvingar företag att sträva mot hållbar och långsiktig affärsutveckling.

Oavsett om det handlar om transparens inom hållbarhet, implementering av AI-lösningar eller arbetsvillkor och förmåner, har vi sett en enorm utveckling inom många olika yrkesområden under 2023, inklusive redovisnings- och revisionsbranschen. Detta markerar början på en spännande utvecklingsresa som kommer att påverka alla branscher framöver.

Få stöd genom hela affärsresan

Vi finns här för att stödja dig genom hela affärsresan. Vi hjälper dig med redovisning, lönehantering, HR-frågor, affärsrådgivning och oberoende skatterådgivning.