Förbered företaget inför årsbokslutet – Tips från Advantiq

Vi närmar oss ett nytt år, och för många företagare är det en hektisk period. För att säkerställa en framgångsrik start på 2024 ger ekonomerna från Advantiq några värdefulla tips inför årsskiftet.
2024-01-08
  1. Räkna ut ditt gränsbelopp för 2024

Vid årets början, om du äger kvalificerade aktier i ett fåmansaktiebolag, omfattas du av 3:12-reglerna (fåmansbolagsreglerna). Detta ger dig möjlighet att ta ut lågbeskattad utdelning från bolaget. Gränsbeloppet, det lågbeskattade utrymmet, kan beräknas antingen enligt förenklingsregeln eller huvudregeln. Advantiq rekommenderar att du noggrant beräknar detta för att optimera din skattesituation.

  1. Starta företag redan i år

Eftersom 3:12-reglerna endast tillämpas på kvalificerade aktier vid årets början kan det vara fördelaktigt att bilda bolaget före årsskiftet. Viktigt att notera är att verksamheten måste ha påbörjats före årsskiftet för att beräkna ett gränsbelopp från den 1 januari 2024.

  1. Vänta med vissa ägarförändringar till januari

Om du tillämpar huvudregeln beräknas det lönebaserade utrymmet på bruttolönerna i bolaget under det föregående kalenderåret. För att maximera det lönebaserade utrymmet inför 2024 kan det vara fördelaktigt att skjuta upp ägarförändringar, som en bolagsförsäljning, till efter årsskiftet och helst före den första löneutbetalningen i januari 2024.

  1. Har du tagit ut tillräckligt med lön?

För att inkludera det lönebaserade utrymmet vid beräkning av gränsbelopp enligt huvudregeln krävs att du eller någon närstående tar ut en tillräckligt hög lön från bolaget. Advantiq påminner om lönekravet och dess påverkan på det lönebaserade utrymmet samt de sociala förmånerna.

  1. Betala skatten i tid

Skatteverket höjde kostnadsräntan på kvarskatt från den 1 augusti 2023. För att undvika onödiga räntekostnader som inte är avdragsgilla är det viktigt att betala skatten i tid. Advantiq betonar att detta är särskilt relevant för att undvika de höjda kostnadsräntorna.

  1. Rätt skatt för dig som äger ett fåmansbolag

Om du är osäker på hur fåmansbolagsreglerna påverkar dig och vilka val som är bäst för din specifika situation, kan Advantiq hjälpa dig med ägar- och individbeskattning. Kontakta oss för skräddarsydd rådgivning och stöd inför det nya året!